Privacy beleid

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. Uiteraard moet ook de Schotse Herder Vrienden aan deze verordening voldoen. Je deelt immers bewust of onbewust persoonsgegevens met onze vereniging, als (toekomstig) lid, als deelnemer aan een activiteit, wanneer je een product uit onze clubwinkel bestelt, enz. Daarom hebben we deze privacyverklaring opgesteld, waarin we beschrijven welke persoonsgegevens wij verzamelen, met welk doel en hoe lang we deze bewaren.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?
Wij verwerken onder meer de volgende persoonsgegevens; voor- en achternaam, geslacht, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer en kennelnaam.

Met welk doel verzamelen we de persoonsgegevens?
Wij verwerken deze persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Ledenadministratie.
 • Automatische incasso contributie (op basis van machtiging).
 • Toezending magazine ‘Collie en Zo’ (per post).
 • Informeren over activiteiten (per mail).
 • Registratie aan- en afmeldingen activiteiten.
 • Bestellingen clubwinkel.
 • Kennelvermelding op website en in magazine.
 • Dek- en geboorteaangifte fokker.
 • Nestvermelding fokker op website.
 • Registratie belangstellenden voor pup.
 • Vermelding herplaatser op website.
 • Registratie belangstellenden voor herplaatser.
 • Vermelding dekreu fokker op website.
 • Foto’s activiteiten of acties.
 • Vragen over gezondheid, welzijn en gedrag van de collie.
 • Registratie van extern deskundigen/specialisten.
 • Administratie van adverteerders op website en in magazine.

Hoe lang bewaren we de persoonsgegevens?
De Schotse Herder Vrienden zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.

 • De gegevens voor het lidmaatschap worden bewaard, gedurende de looptijd van de overeenkomst. De gegevens van leden die zich afmelden worden maximaal één jaar bewaard.
 • De gegevens van de dek- en geboorteaangifte blijven in onze administratie en worden niet verwijderd.
 • De bewaartermijn van gegevens over een herplaatser is één jaar.
 • De bewaartermijn van gegevens voor de registratie van de belangstelling voor een pup of herplaatser is één jaar.
 • Aan- en afmeldingen voor activiteiten worden maximaal één jaar bewaard.
 • De gegevens voor bestellingen uit de clubwinkel worden maximaal één jaar bewaard.
 • Vragen die betrekking hebben op specifieke gezondheids- en/of gedragsproblemen worden 5 jaar bewaard.
 • Gegevens van adverteerders worden bewaard gedurende de looptijd van de overeenkomst. Bij beëindiging van de overeenkomst worden de gegevens nog één jaar bewaard.
 • Gegevens van extern deskundigen/specialisten blijven in onze administratie en worden niet verwijderd.
 • Gegevens voor de financiële administratie worden volgens de wettelijke termijn van 7 jaar bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden?
De Schotse Herder Vrienden deelt uw persoonsgegevens niet met derden, zonder uw nadrukkelijke toestemming.

In kaart brengen websitebezoek.
De Schotse Herder Vrienden gebruikt alleen functionele, analytische en tracking (Google Analytics) cookies.
Deze cookies stellen ons in staat om bezoekers van onze website te herkennen, het aantal bezoekers te tellen en vast te stellen hoe ze navigeren. Hierdoor kunnen we de gebruikersnavigatie verbeteren en ervoor te zorgen dat bezoekers sneller en eenvoudiger kunnen vinden wat ze nodig hebben.
U kunt natuurlijk uw browser zo instellen, dat alle cookies bij het afsluiten worden verwijderd!

Fotomateriaal.
Omdat wij van al onze activiteiten fotoverslagen maken en gebruiken op onze website, het magazine en onze Facebookpagina, hebben wij over het gebruik van dit fotomateriaal een aanvullend protocol opgesteld. Klik hier voor dit document.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen via dit formulier op de website.

Beveiliging.
De Schotse Herder Vrienden neemt de bescherming van je persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging(en) tegen te gaan.

Vragen of opmerkingen.
Als je het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn, er aanwijzingen zijn van misbruik of heb je andere vragen of opmerkingen, neem dan contact met ons op via dit formulier.

Onze cookies
De Schotse Herder Vrienden gebruikt alleen functionele, analytische en tracking (Google Analytics) cookies. Deze cookies stellen ons in staat om bezoekers van onze website te herkennen, het aantal bezoekers te tellen en vast te stellen hoe ze navigeren. Hierdoor kunnen we de gebruikersnavigatie verbeteren en ervoor zorgen dat bezoekers sneller en eenvoudiger kunnen vinden wat ze nodig hebben.
U kunt natuurlijk uw browser zo instellen, dat alle cookies bij het afsluiten worden verwijderd!

Je kunt bovenstaande tekst downloaden (PDF-Document).

Winkelwagen
Scroll naar boven